ศูนย์บริการสาธารรสุข 36 บุคคโล

Link

TBCM2010 Logo

tbcmdata

กรม

btb

สคร1

สันกำแพง

pr

gf

คำสำคั?

สมาชิกล่าสุด

 • moung101
 • ปุณิกา
 • sunyaluck
 • TBCM11181_03
 • Rusueman
 • P_ronnaset
 • MArKAntoni
 • Noojang
 • Earny1423
 • sathaporn
 • 04259
 • kikky07071987
 • tbcm09336
 • TB03320
 • จันทร์ดี

Who online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

TBCM2010/TBCMonline IT Help Desk

ที่ ชื่อ - สกุล ดูแลหน่วยงาน เบอร์โทร
1. พิชิต ว่องเจริญ สำนักวัณโรค 0834963077
2. กิตติศักดิ์ บุญอินทร์ สำนักวัณโรค 0999506618
3. สุรเดช เกตครองกวย สำนักวัณโรค 0971140044
4. ไพฑูรย์ บุญตวง สำนักวัณโรค 0843996489
5. ณัฐกานต์ ชิระวรางกรณ์ สำนักวัณโรค 0910698404
6. ศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี สคร.1 0899508108
7. สินสมุทร จันทร์ทอง สคร.1 0819513771
8. อัชฌ์พร เหล่าเจริญ สคร.2 0920365339
9. วัชระ สังกรณี สคร.2 0806892959
10. พันธวัตร นุ่มเหลือ สคร.3 0873114175
11. รุ่ง โอชารส สคร.3 0818885677
12.   สคร.4  
13.   สคร.4  
14. ศรัณทัศน์ รอดพันธุ์ สคร.5 0863566404
15. ณรงค์ศักดิ์ สิรินพมณี สคร.5 0899147070
16.   สคร.6  
17.   สคร.6  
18. สุดใจ หอธรรมกุล สคร.7-8 0862244156
19.   สคร.7-8  
20. พิทักษ์ รักงาม สคร.9 0843507042
21.   สคร.9  
22. ไตรเทพ ไขแสง สคร.10 0865812515
23. ปริญญา เกิดมงคล สคร.10 0816602936
24. ทวีศักดิ์ สมควร สคร.10 0872592130
25. วิเชียร ตระกูลกลกิจ สคร.11 0840675144
26. สุรตัน อารง สคร.12 0849968587

สำนักวัณโรค

tbcm1

tbcm1

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน

tbcm2

tbcm2

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน

tbcm3

tbcm3

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน

tbcm4

tbcm4

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน

tbcm5

tbcm5

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน

tbcm6

tbcm6

  ชื่อ Email เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน